KTTOPINSTAL

Služby

Co nabízíme?

Klimatizace

Z pohledu funkce pracuje klimatizace na stejném principu jako lednička nebo tepelné čerpadlo. Řízeným odpařováním a kondenzací chladiva dokáže odvádět teplo z prostoru, čímž jej ochlazuje. Z technického hlediska jsou klimatizační jednotky nejčastěji v tzv. splitovém (děleném) provedení. Vnitřní (interiérová) část odebírá teplo z chlazeného prostoru a odvádí ho do vnější (exteriérové) části, která teplo vypouští do okolí.

Podlahové vytápění

V minulosti se většinou používaly na rozvod tepla radiátory. Dnes se vedle klasických radiátorových systémů tlačí do popředí podlahové vytápění. Dlouho se vedly diskuse na téma výhod a nevýhod podlahového topení versus radiátorového systému. Koncový uživatel byl však často konfrontován s doporučeními založenými na dohadech a nepřesných výkladech.
V dnešní době však již máme dostatečné zkušenosti k tomu, abychom dovedli přesně porovnat výhody a nevýhody podlahového topení s radiátory a koncový uživatel tak přesně ví, co může od jednoho nebo druhého systému očekávat.

Tepelná čerpadla

epelná čerpadla využívají regenerativní energii ze země, slunce, spodní vody nebo vzduchu. V každém případě snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje a snižují emise CO2 škodlivé pro ovzduší. Zároveň ale nabízejí i další výhodu: tepelná čerpadla Viessmann mají obvykle funkce „active cooling“ a „natural cooling“. Kromě klasického použití jako zdroj tepla za chladných dnů se v létě starají o příjemné prostředí v místnosti a dodávají do domu osvěžující chlad.